Prometheus

De Webtovenaars van het Heerendispuut

“Zoals Prometheus de mens vormde uit slijk en voorzag van vuur en zodoende tot weldoener van de mens werd, zo probeert de Webtovenaar van het A.H.D. Tartaros middels deze Webpresentatie de mens van meer Correcte content te voorzien en zo uit fluimen meer beschaafde mensen te vormen.”

De eerste WebPresentatie van Tartaros werd in 1998 gemaakt door Sander J.K.J. Frieters. Dankzij dit pionierende werk is de Tartaros Burcht virtueel ontsloten voor eenieder die daar interesse in heeft, zelfs voor niet ingewijden. Natuurlijk bent u ook uitgenodigd om de Burcht in tastbare zin te bewonderen, hiervoor verwijs ik u naar de kaart hieronder.

Aanvullingen en aanpassingen in 1999/2000 door A. van Vliet,
in 2000/2001 door T.R.H. Holmes.

De nieuwe stijl is in september 2001 bedacht en ontwikkeld door T.R.H. Holmes.

Sinds 2003 is E. Pots op deze pagina’s losgelaten.

Na nieuw inzicht is de website in 2013 door dHr. K. de Jong opnieuw aangepast. Deze aanpassing heeft het mogelijk gemaakt om overal ter wereld in te loggen, en van alle Heerlijke evenementen mee te genieten.

Momenteel wordt de site beheerd door dHr. N. Poelwijk

Comments are closed.