Namens…

m0 B27
m0
B26

m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18

m0 B17
————————————————————————-

Namens het achttiende Bestuur…

 

De hedendaagse wereld wordt bevolkt door een
steeds groter wordende groep ongelovigen. De
kerk loopt leeg, de Bijbel is verjaard en menig sterveling
baant zich stuurloos een weg door het leven, op
zoek naar verlichte leiders die met hun oneindige wijsheid
structuur kunnen geven aan de aanhoudende, en
altijd aanwezige, chaos.

Met de komst van het Aardwetenschappelijk
Heerendispuut Tartaros is er een nieuwe GOD
gerezen, dHr. Doeswijk. Zijn Discipelen, Allen Profeten
der Correctheid en wijsheid, geven iedere ongelovige
inspiratie. Ze zijn een eindeloze bron van kracht voor
de normale mens. De Bijbel, jarenlang trouw zijn doel
gediend, wordt vervangen door de Statuten, welke
voortaan aanwezig zullen zijn in ieder huishouden.
Naar de oprichting van het Dispuut zal voortaan worden
gerefereerd als ‘het jaar nul’, wat inhoudt dat we
nu leven in het jaar XVIII.

Een hardnekkige misopvatting is dat het nieuwe jaar
begint op één januari. Voor de normale sterveling
begint het nieuwe jaar pas wanneer vier Wijzen,
Heeren in de volksmond, opstaan om het volk de weg
te wijzen. Deze dag hangt samen met de excentriciteit
van de aarde om de zon en vond dit jaar plaats op tien
januari. Op deze dag kwam een legendarische hoeveelheid
Heeren bijeen om de koers voor het aankomende
jaar uit te stippelen. De Vergadering, praktisch onvatbaar
voor de normale mens, werkte langzaam toe naar
een onontkoombare apotheose waarbij vier Profeten
naar voren geschoven werden. Deze vier Heroïsche
individuen viel de taak toe het Dispuut te sturen naar
nieuwe tijden van welvaart en prosperiteit, wat automatisch
resulteert in een mondiale periode van gelukzaligheid.
Deze vier personen gaan onder de volgende
naam door het leven.

DHr. R. Van ’t Veer, Praeses des achttiende Bestuur
des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. S.T.J. Peters, Abactis des achttiende Bestuur des
Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. M.F.S. Ephraim, Quaestor des achttiende Bestuur
des Aardwetenschappelijk Heerendispuut
Tartaros

DHr. G.J.A. Tolsma, Assessor des achttiende Bestuur
des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Deze vier Bestuursleden zullen de taak op zich
nemen het volk uit de winterdepressie trekken en
het pad voor volgend jaar met ongeëvenaarde precisie
vast te stellen.

Het zeventiende Bestuur wordt bedankt voor Hun
eindeloze inzet. Hun grootse daden zullen de
geschiedenisboeken ingaan, zodat toekomstige generaties
lering kunnen trekken uit Hun wijze besluiten.

Met de komst van het nieuwe Bestuur en de introductie
van een nieuwe feestdag, breekt er een
nieuwe periode aan. Zo is het, en zo zal het zijn.

Heerlijk,

DHr. R. Van ‘t Veer, Praeses des achttiende Bestuur
des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

Comments are closed.