Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het zesentwintigste Bestuur…

 

Waarde lezer,

In het hedendaagse post-coronale tijdperk is het Ons oplettend oog niet onopgemerkt gebleven dat vele van de veelal mannelijke jongvolwassenen binnen deze vereniging in toenemende mate en met gebogen hoofden sippe slokken nemen van hun koude glazen Brand, gebukt gaande onder de levensvragen waarop zij het antwoord tot dusver niet hebben kunnen vinden. Eén ding is zeker, het antwoord zal niet te vinden zijn op de bodem van het glas.

Hopeloos verloren zouden zij zijn, ware het niet voor het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros, als rots in de branding te midden het oog van de stilte na de storm, waar Wij zoals een Kapitein dat betaamt de koers vaststellen richting het ochtendgloren dat verschijnt aan de grens van de horizon, tekenend voor een wederopstand. Als het ware een renaissance, waarbij Correctheid en Heerlijkheid als heilige kernwaarden tot in het oneindige zullen volharden met Heldendaden tot gevolg.

Als zijnde de remedie voor al wat incorrect is, zullen Wij als Filantropen der vereniging nimmer buigen voor de flagrante chaos en onkunde, het is immers de klassieke erfenis van het Heerschap om te Heersen. Ondergetekende, de Praeses, verspreidt het Woord dat dieper snijdt dan het scherpste zwaard, en Zijn Discipelen strijden als Catalysatoren der Correctheid. Zo luidt het vonnis der Verheerlijking.

 

Uit de nog warme as zijn vier Verlichte Denkers herrezen om de rotatie van de aardbol in goede banen te begeleiden. Hun namen zijn:

DHr. N.R. Tuinman, Praeses des zesentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. L.J.C. Lienos, Abactis des zesentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. S.G. van Duivenvoorde, Quaestor des zesentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. S.J. van Bloois, Assessor (Blablablubor) des zesentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

 

Het Dispuut is Onze Voorgangers van het vijfentwintigste Bestuur eeuwig dankbaar voor al Hun krachtinspanningen en de geestdrift waarmee Zij door het vuur zijn gegaan om de positie van de orde des Heeren sterker te verankeren dan ooit tevoren.

 

In de Heerlijkheid verblijf Ik,

DHr. N.R. Tuinman
Praeses des zesentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Comments are closed.