Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het vijfentwintigste Bestuur…

 

Waarde lezer,

“Heerlijkheid kent geen tijd” is niet alleen het persoonlijke devies van de ondergetekende, maar ook een onomstreden feit en de reden dat het A.H.D. Tartaros, vijfentwintig jaar na oprichting, nog steeds is en zal blijven. Met het vijfentwintigjarig bestaan, heeft het Dispuut zich wederom bewezen als tijdloos Instituut. Het jaar 25, het vijfde lustrum, een jaar Heerlijker dan andere, maar ook een stormachtig jaar dat bijwijlen apocalyptische proporties aanneemt. Het zal de geschiedenisboeken ingaan als een jaar vol strijd, extase en uitdagingen; een jaar waarin de Heeren van Tartaros ondanks deze grootse opgave wederom triomferen en zo Hun positie in de wereld verder verankeren als Hoeders van het vee.

Op de laatste dag van het jaar XXIV, een donkere dag in januari, kwamen de Heeren van Tartaros bijeen voor de jaarlijkse Algemene Heeren Vergadering. Daar is niet alleen de koers voor de wereld uitgestippeld, maar ook is er een viertal verlichte Despoten opgestaan om voor een jaar leiding te geven aan het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros en zij die volgen. Op die betreffende avond, in de late uurtjes tussen alle drinkgelagen in, is dit Viertal herrezen als het Vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros. Nooit ofte nimmer zullen Zij zonder deze titel door het leven gaan.  Bij de rest van de wereld staan deze Heeren bekend onder de volgende namen:

 

DHr. D. Sonneveld, Praeses des vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. N.R. Tuinman, Abactis des vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. L.M. Eltenberg, Quaestor des vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. N. Poelwijk, Assessor (a.k.a. Chupitor) des vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

 

Het vierentwintigste Bestuur wordt bedankt voor Hun grootse daden en tomeloze inzet. Deze vier Geweldenaren mogen met trots terugkijken op Hun Heerlijke prestaties en Correcte wapenfeiten. Met de komst van het vijfentwintigste Bestuur zal de gehele wereld overspoeld worden met Hun Heerlijke verrichtingen. Zo is het, en zo zal het zijn.

 

Heerlijk,

DHr. D. Sonneveld
Praeses des vijfentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Comments are closed.