Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het vierentwintigste Bestuur…

 

Toen Gandhi eens werd gevraagd wat hij van de westerse beschaving vond, antwoorde hij: “Dat lijkt mij geen slecht idee.” Net als de Heeren van Tartaros, begreep Gandhi dat de zogenaamde ‘westerse beschaving’ een illusie is. De Herders van Tartaros proberen jaar na jaar u uit dit waanbeeld te trekken, om u te confronteren met de grimmen der realiteit. Pas na het afbreken van de funderingen van deze pseudo samenleving die u allen in uw hoofd heeft opgebouwd, kan het A.H.D.T. u begeleiden lang de juiste koers richting een maatschappij gekenmerkt door Heerlijkheid en rechtvaardigheid.

Dit is geen nieuw fenomeen. De eertijdse Titanen waren de kinderen van de Aarde en de Hemel. Zij werden door hun eigen vader (Ouranos) vastgehouden in de Tartaros. Ouranos wilde zelf heersen en vreesde de macht van de Titanen. Met de hulp van hun moeder (Gaia) ontsnapte zij en hebben ze hun vader afgezet en gecastreerd. Zo ook zijn de Heeren van Tartaros beperkt tot dit schimmenrijk door de ongerechtvaardigde drang van het geovee om over zichzelf te heersen. De tijd zal komen wanneer de Tartaros Zich weer opent. Hierbij zal een nieuw era ingeluid worden, gekenmerkt door Heerlijke en rechtvaardigde Heerschappij net zoals ten tijde van de Titanen opstand van weleer. Sommige zullen zeggen dat de heerschappij van de Titanen niet Heerlijk en rechtvaardig was omdat de Titanen hun eigen kinderen vermoorden en verslonden, maar dit is slechts propaganda verzonnen door latere heersers om hun eigen heerschappij te gronden. “History is written by the victors.” – Winston Churchill.

Een leuk detail is dat bij de castratie van Ouranos de Erinyen zijn ontstaan. Dit zijn afschuwelijke vrouwen met slangen op hun hoofd in plaats van haar, met vleugels als vleermuizen en met grote vurige ogen. In de volksmond staan zij nu bekend als L’AVA. Zo blijkt dat sommige Heerlijke daden ook mindere neveneffecten kunnen hebben.

Oons era
Doa woar iej de Tweantsn klaank heurn kun, woar kultuur nich veraandert umme ’t bleern van boetnstoanders and wear noaberschop belangrieker is as de grötte van ow hoes. Doar zöln de mirweenterhoarns oons wierkomn doon ankunnigen. Den wiezn kump nog altiet oet oostn en mit oons brengn wiej eankele gescheankn met. Gewoonlik blievt de Tweantse export beteunt töt Johma oet Losser en Grolsch oet Eanske. Mer dit joar ist de darde moal dat nen keal oet Tweente een bestuurfunctie binnen Tartaros bekleed, dit joar awier as Praeses. Nich mit lakschoon mer mit kloompn, nich mit pochet mer mit boernpette, en nich mit proatjes mar mir doadn. In het joar XXIII tot XXIV van de Heerlijke joartelling bint veer Heeren op-estoane dee de visie van dHr. God wilt doon waarborgen. Saamn mit mir in dit veerntweentigste Bestuur zit dHr. Van Bloois (Abactis), dHr. Sonneveld (Quaestor) & dHr. Arendsen (Assesor). Wiej zölt dit joar de wil des Heeren oaverdroagn an ’t geovee. Ok dit joar wör de wil van iezer getest, nitterumme zölt wi-j der nog alles an doon om der nog un skier joar van te maakn.

 

Met Heerlijke groet,

DHr. Langeveld

Praeses des vierentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Comments are closed.