Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het drieëntwintigste Bestuur…

 

Ik, de Praeses, heb het volste vertrouwen dat wanneer het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Zijn Taak vervult, wanneer de Heerlijkheid des Heeren niet wordt verwaarloosd, en volledige Correctheid wordt nageleefd, zoals de Heeren dit doen, het Dispuut wederom in staat zal zijn Onze Heerlijke principes te verdedigen, Onze Correctheid te verkondigen, de chaos des geovee te overstijgen, wanneer noodzakelijk voor jaren, wanneer onafwendbaar Alleen.

Hoe het ook zal verlopen, dat is waar Wij naar zullen streven.

Dat is het decreet van het drieëntwintigste Bestuur de Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

Dat is de wil van de Heeren en het vee. De Goden in de Hemel en de Heeren in de Tartaros, verbonden in Hun oneindige wijsheid, verhevenheid en afstand tot de Aarde, zullen tot de dood strijden ter Verheerlijking van Allen, Elkaar bijstaand in woord en Daad, als Wapenbroeders met alle grandeur die Zij dragen.

En hoewel grote delen van het geovee en de maatschappij worden verscheurd door chaos, en goede leiders, die het levenskompas zijn voor de onwetende sterveling, , zullen Wij nooit opgeven of terugdeinzen.

Het A.H.D.T zal volharden tot het einde. Wij zullen Verheerlijken in Frankrijk, We zullen Heerlijkheid brengen op de meren en kanalen van Friesland, Wij zullen strijden met groeiend gezag op de ALV, Wij zullen de Correctheid des Heeren beschermen, wat de kosten ook mogen zijn. Wij zullen Verheerlijken op de stranden, Wij zullen Verheerlijken op de potsolgronden, Wij zullen Onze Heerlijkheid verspreiden in de velden en de straten, Wij zullen Correctheid prediken in de bergen;

We shall never surrender!

En zelfs als, wat Ik voor geen moment mogelijk acht, de Tartaros of een groot deel ervan zou worden onderworpen seculaire normen en aardse ongenoegzaamheden, dan zal Ons Imperium, Ons Heerlijk Dispuut, gewapend en beschermd door het Woord des Heeren, volharden in Onze strijd, tot, in dHr. GOD’s goede tijd, de Praeses, in al Zijn eeuwige wijsheid en Heerlijkheid naar voren zal treden en Zijn Heerlijkheid en Correctheid wederom zal laten zegenvieren.

  • Het Woord van de Praeses, vrij naar ‘we shall fight them on the beaches’ (Winston Churchill).

 

Waarde lezer,

Zoals Winston Churchill in 1944 opstond tegen het kwaad, zo bieden de Heeren van het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros het hoofd aan de perikelen en waanbeelden van het hedendaagse leven. In het jaar MMXIX, worden deze Heerlijke inspanningen geleid door het drieëntwintigste Bestuur:

DHr. M.W. Sol, Praeses des drieëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. G.J.F. Langeveld, Abactis des drieëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. N. Poelwijk, Quaestor des drieëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. M. van Diepen, Assessor (a.k.a. Ik-ben-Woestor) des drieëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Wij spreken Onze oneindige dank uit voor het tweeëntwintigste Bestuur en al hun inspaninningen in het achter Ons liggende jaar. De zaden van Hun daden zullen uitgroeien tot de steunpilaren des Heerlijkheid.

De Heerschappij van het drieëntwintigste Bestuur luidt een tijdperk in van onverzetbare Correctheid en onvoorstelbare Heerlijkheid. Een tijd waar geschiedschrijvers over millennia nog met weemoed over zullen verhalen.

 

Met Heerlijke groet,

DHr. M.W. Sol

Praeses des drieëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Comments are closed.