Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het tweeëntwintigste Bestuur…

 

Geachte leazer,

De weerld um oons hen beveend zich in nen stoat van alteroasie. Datgenne dat was zöl rap nich mear zo wean. I-j zöld ‘t ok a wal gezeen hebn up oonzn eign kleann campus. De ‘Verrekijker’ mut verloatn wördn, ut ‘W&N-gebouw’ goat sloetn en hiermet nemn wiej ofscheid van de ‘StuKa’. Disse vuur ’t weerldtoneel petieterige probleemn zoargn biej de measte van i-j al vuur völ elleande en onbegrip. Wiej könn dan ok nich van nen normale meansk as oe verwachtn dat i-j de weaselike eerdse probleemn kund inzeen en loat stoan dissn te begriepn. Moar hierveur ko’j vertrouwn up de Heeren van Tartaros. Wiej zöln probeern um ut grote heemoal vuur oe begrieplik te moakn, zoodat i-j nich oaverdonderd wördt duur den eerdse kröam. I-j mut oe dan ok nich drok moakn da’j in de schaa stoat bie de Heeren van Tartaros, want woar de Heeren van Tartaros stuurn doar zöl ’t recht-oet en Heerlik wean.

Ok dit joar bint der wier veer Heeren koozn um oe te leidn en te oonderrichtn noar ’t pad der verlichting. I-j hebt a kunnigheid könn kriegn mit zegnschop van ’t Dispuut up Oonze ConstitutieBorrel, disse Heerlike Heeren stoan vuur oe dus ok a bekeand as:

 

DHr. G.J.F. Langeveld Praeses des tweeëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

DHr. R. Spel Abctis des tweeëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

DHr J.J.A. Arendsen Quaestor des tweeëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

DHr S.J. Mulder Assessor des tweeëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros.

 

I-j hebt up oonze ConstitutieBorrel a mögn preuvn van de Heerlikheed die ’t tweeintweentigste Bestuur oe dit joar geet brengn. Et is dan ok good um te zeen dat i-jleu hier in zukke greutse getaln aanwezig weern, moar met allean derbiej wean kum iej der nich. Et veendn van Tartaros is a wa nen gooin stap in de richting van ’t pad der verlichting. Mit et noavolgn van oons veurbeeld ko’j ’t juk van dorigheed van oe ofschudn en hiermet heugere standn te beriekn. Wiej hopn dan ok dat i-jleu oons Heerlike veurbeeld noavolgn en dat Wiej oe bie völle geleagnheedn teagnkomn.

 

Mit Heerlike groot,

DHr. G.J.F. Langeveld Praeses des tweeëntwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

Comments are closed.