Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18
m0 B17

————————————————————————-

Namens het eenentwintigste Bestuur…

 

Waarde lezer,

We leven in een tijd waarin het kompas niet noordwaarts meer lijkt te wijzen. De mensheid is infinitesimaal klein in een universum dat geen einde kent. Zij dobberden rond op de eindeloze zeeën van tijd en ruimte, eenzaam en stuurloos. In het jaar nul schiep de Heer GOD het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros en met zijn Discipelen brak Hij met de gevestigde orde en creëerde Verlichting. Het dobberen maakte plaats voor een koers, eenzaamheid voor Broederschap en de wereld zag plots Kapiteins aan het roer.

Het jaar XXI is nu aangebroken, het Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros is grootser dan ooit. Zijn plaats in de wereld is gevestigd en Zijn invloed te voelen over alle continenten en oceanen tot in den Hemelen. Vele stervelingen hebben een poging gedaan om van de Heerlijkheid van het Dispuut te proeven en mee te voeren met Zijn succes. Slechts Enkelen hebben de Queeste volbracht en hebben toegang gekregen tot het diepste deel van de Hades. Zij bezitten een hart van goud en wil van staal en alleen Zij mogen zichzelf ‘Heer’ noemen.

Tijdens een Beraadslaging waarbij een grote concentratie Heeren Zich verzamelden op de laatste dag van het jaar XX is er een viertal Profeten opgestaan. Aan Hen de Sysyphos taak de Aarde voort te trekken en de onwetenden die op haar oppervlak dwalen te onderwijzen naar het pad der Verlichting. Zij zullen voor eeuwig bekend staan als het eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros. De Gelukkigen staan in het ondermaanse beter bekend als:

 

DHr. M. van Diepen Praeses des eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. M.W. Sol Abactis des eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. M.J. Reijners Quaestor des eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

DHr. M.F.S. Ephraim Assessor des eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

 

Wij bedanken het twintigste Bestuur voor Hun eindeloze inzet. De grootse daden die Zij hebben verricht zullen nog lang na echoën in de zielen van elke sterveling.

De komst van het eenentwintigste Bestuur zal zorgen voor een periode van prosperiteit, Correctheid en Heerlijkheid. Het kompas wijst wellicht niet meer naar het noorden, maar de koers is duidelijker dan ooit.

 

Met Heerlijke groet,

DHr. M. van Diepen

Praeses des eenentwintigste Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

 

Comments are closed.