Namens…

m0 B27
m0 B26
m0 B25
m0 B24
m0 B23
m0 B22
m0 B21
m0 B18

m0 B17
————————————————————————-

Namens het zeventiende Bestuur…

 

Geachte eerstejaars,

Het is een evidente waarheid dat temidden talrijke sociale schisma’s
en hedendaags maatschappelijk ontwrichte tijden het
Aardwetenschappenlijk Heerendispuut Tartaros gelijk een rots in de
branding staat. Fier, stevig gefundeerd en niet onderhevig aan externe
krachten der inflatie, verpaupering of verloedering staan Wij op een
welhaast ongrijpbaar voetstuk.

Proficiat. U heeft Ons gevonden, de Despoten voor wie Verlichting
verder gaat dan slechts de bekende zeventiende-eeuwse hipstermentaliteit.
Uw Voorbeelden. Toonbeeld voor verscheidene vormen van Correctheid
(in enkele gevallen zelfs politiek), toonaangevend in elk opzicht, bepalend
en beslissend.

Het gedachte- en erfgoed van het A.H.D. Tartaros is breed en kenmerkend.
Ter wereld gebracht in het jaar van de Heer 1996 stond het Dispuut
lijnrecht tegenover de selectief tolerante geitenwollensokkendragers
die het Instituut van Aardwetenschappen rijk was. Heden ten dage
zien we dat Onze impact en Ons vermogen het zaad der ontwikkeling
te laten ontkiemen groot is. Mission accomplished? Uiteraard niet. Zo lang de
mens bestaat zal incorrectheid bestaan.

Terug naar het heden. Wij, Hoeders van het vee, zullen u als wollige
lammetjes en ander plofkipverwante producten der bio-industrie voorgaan
op de weg naar succes. Wees echter gerust, uw succes is in tegenstelling
tot wat u denkt niet uw eigen keuze maar de Onze.

Het Tartaros Introductieweekend ligt in het verschiet. Het driedaaglijks
bestuur der geovusie en hun trouwe helpers in de vorm van de SIcommissie
zullen verwoede pogingen het te laten slagen. Het succes hiervan is echter al jaren
in toenemende mate afhankelijk van het A.H.D. Tartaros en Haar inzet.
Gelukkig zijn Wij nooit te beroerd u enkele herinneringen van blijvende
aard te gunnen.

Wees niet bevreesd of beschaamd u van uw beste kant te laten zien.
Sigaren of een flesje single malt doen het altijd goed.

U ziet Mij daar, het wordt goed.

DHr. A.K. Kok
Praeses des zeventiende Bestuur des
Aardwetenschappelijk Heerendispuut Tartaros

 

Comments are closed.