Het 17e Bestuur des Aardwetenschappelijk Heerendispuut

Het Heerlijk jaar 2013/2014

 
De Heer
A.K. Kok
‘Handelt naar Heer en geweten’
De Heer
B.J.W. Wassenaar
‘Immer gekscHeerend’ 
 
 
 
Praeses
 Alexander
 Wassenaar
 
 
Abactis
 
 
Quaestor
 Gordijn
 Ter Mors
 
 
Assessor
 
De Heer
T.J. Gordijn
‘Cowards die many times before their death’
De Heer
G.W.F. ter Mors
‘Het Abactiaat staat’
 

Comments are closed.